Menu Heksenketel QR code

Richtlijnen i.v.m. corona voor onze gasten vanaf 1 juni a.s. 

 

1.Wij werken uitsluitend met reserveringen (via website of telefonisch). 

Ga bij het reserveren nog even na of je contact hebt (gehad) met 

huisgenoten/gezinsleden bij wie het coronavirus is vastgesteld en bij wie de klachten nog bestaan. 

 

2.Aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten, tenzij het gaat om 

een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat (maximaal 6 personen). 

 

3.Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. 

 

4.Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt. 

 

5.Bij ontvangst vindt er een controlegesprek plaats om in te schatten of 

er gezondheidsrisico’s zijn. Wij kunnen gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten. 

 

6.Was bij binnenkomst je handen met de desinfecterende handgel 

die wij je aanbieden. 

 

7.Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 

 

8.Vermijd onnodig geloop; blijf zoveel mogelijk aan tafel zitten. 

 

9.Was na het toiletbezoek grondig je handen. 

 

10.Betaal contactloos (pin of mobiel). 

 

11.Verlaat ons restaurant via de (aangegeven) uitgang. 

 

12.Wanneer je je niet houdt aan de 1,5 m regels van ons restaurant  

en/of de geldende 1,5 m regels van de overheid, kan je de toegang 

worden ontzegd.