Menu Heksenketel QR code

Richtlijnen i.v.m. corona voor onze gasten juli 2020

 

 

1.Aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten met dien verstande 

dat deze 4 personen een gezamenlijk huishouden vormen (met 

aantoonbaar adres). Voor een gezamenlijk huishouden c.q. gezin van 

5 of 6 personen graag telefonisch reserveren. 

 

2.Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. 

 

3.Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt. 

 

4.Wij kunnen gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of 

griepklachten. 

 

5.Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 

 

6.Vermijd onnodig geloop; blijf zoveel mogelijk aan tafel zitten. 

 

7.Was na het toiletbezoek grondig je handen. 

 

8.Betaal contactloos. 

 

9.Verlaat ons restaurant via de (aangegeven) uitgang. 

 

10.Wanneer je je niet houdt aan de 1,5 m regels van ons restaurant  

en/of de geldende 1,5 m regels van de overheid, kan je de toegang 

worden ontzegd.